Albert en Bep Welleweerd

Albert Welleweerd Bep Welleweerd

Wij zijn Albert en Bep Welleweerd. We zijn lid van een samenwerkingsgemeente van 3 gereformeerde kerken in Deventer. Ons geloof en dat van alle andere christenen kan worden samengevat in ťťn woord:

Jezus

Hij is voor ons alles. Hij stierf om het voor ons weer goed te maken met God. Hij overwon de dood, voer op naar de hemel en is nu koning van het heelal. Door zijn Geest verandert Hij ons opdat wij steeds meer op Hem gaan lijken. Zijn grenzeloze liefde voor ons biedt ons toekomst over dood en graf heen.

Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik ben,
vol zijn van uw liefde, Heer.

De kerk is er niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. Door het geloof blijven wij verbonden met hen die ons zijn voorgegaan. Zij doen samen met de engelen dienst in de hemelse tempel en zingen met hen mee in het hemelse koor. En ze regeren nu al mee met Jezus, die wij met macht en majesteit terugverwachten.

Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij een, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.

(Liedboek Gezang 299:4)

Wandelbos in Arcen

Jezus, de goede Herder, met een afgedwaald schaap op zijn schouder

Op vrijdag 13 april 2001 hebben Albert en Bep zich verloofd en op vrijdag 14 december 2001 zijn ze getrouwd. Het was een geweldige (ook koude) dag met een mooie huwelijksdienst en een fantastisch feest. Een dag om nooit te vergeten. We hopen dat de foto's daar nog iets van laten zien. Op woensdag 25 september 2002 werd Harm geboren. Op donderdag 20 januari 2005 kreeg Harm een broertje, Jaap. In de Elisabethbode van 29 mei 2010 staat een interview met Harm en Jaap.

Op 19 april 2008 kreeg Bep een miskraam. We weten niet of het een jongetje of een meisje was, maar we hebben wel een naam bedacht: Anne.

Bep houdt veel van zingen. Vroeger zong ze klassieke koorstukken, zoals de bekende Matthšus-Passion. Momenteel is ze lid van koor Vox Vivace. Ook leest ze veel praktisch gerichte boeken over theologie en eigen geloofsleven. Bep houdt veel van de boekjes van Adrian Plass. Corrie ten Boom is haar favoriete evangeliste, van wie ze veel heeft geleerd. Verder houdt ze veel van gospelmuziek, bijvoorbeeld van Michael W. Smith. Daarnaast is Bep actief op Twitter en doet ze vrijwilligerswerk bij Zorggroep Solis.

Albert werkt als systeemarchitect bij ICT. Hij is uitgeleend aan InTraffic, waar hij software voor ProRail ontwikkelt. Nadat hij in 1977 belijdenis van zijn geloof gedaan had, kreeg Albert veel belangstelling voor de Bijbel, Gods uitgestoken hand naar de mensen. Over het laatste bijbelboek, het boek Openbaring, heeft Albert een verklaring geschreven met als titel: Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons. Daarnaast heeft Albert een bibliografie van de theoloog dr. C. van der Waal opgezet. Albert is al enkele jaren bezig met een multidisciplinaire studie van de chronologie van Genesis, Exodus en Job vanuit de overtuiging dat vasthouden aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel cruciaal is voor het voortbestaan van de kerk. Bij deze studie zijn de systematische twijfel van de wetenschap (doe ik het wel goed?) en de vaste zekerheid van het geloof (Gods woord is betrouwbaar) leidend. De studie heeft onder meer geleid tot een formule waarmee het mogelijk is radiometrische dateringen om te rekenen naar de Bijbelse tijdlijn.

Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons

"Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons, Internet © A. Welleweerd, 2003. Degelijk, mooi EN gratis. Bedankt!" (Guido Biebaut in een studie over Openbaring 20).

Als mensen hebben wij de aarde van God in beheer gekregen. We zijn geen eigenaren, maar rentmeesters. Om die reden maken wij gebruik van groene stroom en bosgecompenseerd aardgas. Tegelijk maken wij ons zorgen over de gevolgen van de Klimaatwet. Wij betreuren het, dat deze wet met verstrekkende gevolgen zonder de gebruikelijke kosten-batenanalyse en zonder realistische routekaart door de Tweede Kamer is aangenomen. Idealisme en realisme zijn beide nodig in de politiek.

Op zaterdag 30 juni 2018 bezocht Bep de massale jaarlijkse bijeenkomst van het Iraanse Verzet in Parijs. Hoofdspreker op de bijeenkomst was Maryam Rajavi, de gekozen presidente van het Iraanse Verzet. Overige sprekers waren afkomstig uit AlbaniŽ, BelgiŽ, Canada, Duitsland, Estland, Frankrijk, India, Iran, ItaliŽ, Jemen, JordaniŽ, Marokko, Nederland, Noorwegen, Palestina, Polen, Portugal, RoemeniŽ, Saoedi-ArabiŽ, Slowakije, SyriŽ, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Nederland werd vertegenwoordigd door Ad Melkert, die veel voor de bedreigde Iraanse ballingen in Irak gedaan heeft en in Irak zelf ternauwernood een tegen hem gerichte aanslag overleefde. Volgens Tahar Boumedra zat Nouri al-Maliki, de door Iran aangestuurde premier van Irak, achter deze aanslag. In zijn toespraak gaf Ad Melkert aan de doelstelling van het Iraanse verzet, een democratisch en vrij Iran, volledig te steunen. Hij benadrukte dat democratische verandering in Iran niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van de wereldwijde strijd tegen terreur en de universele oproep tot gerechtigheid, democratie en eerbiediging van mensenrechten.

Achteraf bleek dat IsraŽl, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland gezamenlijk een terreuraanslag van het Iraanse regime op deze bijeenkomst van Iraanse dissidenten in Parijs verijdeld hadden. Als de aanslag gelukt was, zou deze volgens VTM NIEUWS honderden slachtoffers gemaakt kunnen hebben.
In Nederland heeft de Iraanse geheime dienst (MOIS) vier aanslagen met dodelijke afloop gepleegd:
In 1991 liquideerde de Iraanse geheime dienst het vierjarig zoontje van Ladan Pardeshenas door hem van de vierde verdieping van een gebouw naar beneden te gooien.
In 2013 liquideerde de Iraanse geheime dienst in Oisterwijk de christelijke Iraanse asielzoeker Mostafa Talaie.
In 2015 liquideerde de Iraanse geheime dienst in Almere de IraniŽr Ali Motamed.
In 2017 liquideerde de Iraanse geheime dienst in Den Haag de IraniŽr Ahmad Mola Nissi.
In andere Europese landen zijn door de Iraanse geheime dienst eveneens aanslagen met dodelijke afloop gepleegd:

Iraanse ambassades zijn vaak betrokken bij aanslagen door de Iraanse geheime dienst. Dat is in Nederland niet anders. Op 30 november 2011 schreef Afshin Ellian op zijn blog: ďZet vandaag nog de Iraanse ambassadeur Den Haag uit. Weer dat nest van terrorisme en antisemitisme uit onze regeringsstad!Ē Als aan zijn oproep gehoor was gegeven, waren in Nederland wellicht drie doden minder te betreuren geweest. De Iraanse geheime dienst maakt in Nederland tegenwoordig gebruik van criminelen om de liquidaties uit te voeren.

De verijdelde aanslag op de massabijeenkomst van het Iraanse Verzet is slechts een van de manieren waarop de Iraanse geheime dienst het Iraanse Verzet dwarsboomt. In het jaarverslag over 2011 schreef de AIVD op pagina 23: ďIn 2011 heeft de AIVD geconstateerd dat de Iraanse inlichtingendiensten onverminderd actief zijn in hun lobby tegen de oppositiebeweging Mujahedin-e-Khalq (MKO) in Nederland. De Iraanse inlichtingendiensten coŲrdineren de aansturing en de financiering waarmee zowel de media als ook verschillende politici en bestuurders worden benaderd om de MKO in een kwaad daglicht te stellen.Ē De Iraanse geheime dienst is in Nederland al zo'n twintig jaar bezig om het Iraanse Verzet in een kwaad daglicht te stellen. Voor beÔnvloeding van de publieke opinie werd onder meer gebruik gemaakt van media als de NRC (Carolien Roelants), Trouw (Judit Neurink) en Vrij Nederland (Tomas Vanheste en Harm Ede Botje). Sinds kort kan ook joods.nl aan dit rijtje worden toegevoegd. De redactie schreef naar aanleiding van de toespraak van Ad Melkert op de bijeenkomst van het Iraanse Verzet een artikel dat hoofdzakelijk een aaneenrijging van lasterlijke aantijgingen is. Ad Melkert sprak voor het eerst in 2014 op een bijeenkomst van het Iraanse Verzet. Dat was drie jaar nadat bekende joodse persoonlijkheden Elie Wiesel en Alan Dershowitz op bijeenkomsten van het Iraanse Verzet een toespraak hielden:

Volgens Alan Dershowitz staat zwijgen gelijk aan medeplichtigheid en hij verwees naar de volgende tekst uit het bijbelboek Spreuken:

Red hen die opgepakt zijn om te sterven,
wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat.
Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten,
zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken?
Hij Die uw ziel gadeslaat, zal HŪj het niet weten?
Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.
(Spreuken 24:11-12)

Als zwijgen medeplichtigheid is, wat moet laster dan wel niet zijn?

Op zaterdag 9 februari 2013 stierf onze vriend en medestrijder voor een vrij Iran, Akbar Azizi, door een raketaanval op Camp Liberty bij Bagdad. Deze misdadige aanval werd in opdracht van de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei en de Iraakse premier Nouri al-Maliki uitgevoerd. Voor zijn verhuizing van Kamp Ashraf naar Camp Liberty schreef Akbar ons deze ontroerende woorden:

This opportunity to work with you taught me great lessons about the real bond between human beings that traverses state borders and knows no frontiers. I learned from you to help others in need and to sacrifice for the well being of others without any sort of material reward even if they are from another country and culture.
I am sure you will be alright as you are a great family and I am sure Harm and Jaap will learn a lot from their parents and will grow up to be men of good character that we can all be proud of.
I wanted to thank both of you for the many things you have done for Ashraf residents and that I am sure you will continue to do until Ashraf is safe and Iran is free. I believe our world needs more people like you, so God bless you and look upon you and I wish you the best and who knows we may meet one day. There is a proverb in Persian that says the world is round and mountains do not reach each other but people will.

Very Sincerely,
Akbar

Iran is het epicentrum van het islamitisch fundamentalisme, dat een wereldwijde bedreiging vormt. Sinds de komst van Khomeini exporteert Iran de islamitische revolutie naar andere landen en probeert die in hun greep te krijgen en te houden. Denk hierbij aan IsraŽl/Palestina, Libanon, SyriŽ, Irak en Jemen. Iran zet in deze landen zoveel mogelijk lokale SjiÔtische milities in om zijn doel te bereiken. Maar Iran werkt ook samen met Soennitische extremisten van al-Qaeda en heeft een knipperlichtrelatie met Hamas. Iran werkt eveneens samen met Noord-Korea en gaat verder met het ontwikkelen van ballistische raketten, en is daardoor een nog grotere bedreiging dan ISIS.

De Tweede Kamer heeft in 2009 een motie aangenomen waarin de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) als een terroristische organisatie wordt bestempeld. De buitenlandse operaties van Iran staan onder leiding van generaal-majoor Qassem Soleimani, die als terrorist op de zwarte lijst van de EU staat. Op deze lijst staat eveneens de gewapende tak van de door Iran opgerichte Libanese Hezbollah. De door Iran aangestuurde milities hebben in SyriŽ samen met Assad en de door Qassem Soleimani te hulp geroepen Russen talloze oorlogsmisdaden begaan. Iran vormt met zijn vele milities een steeds grotere bedreiging voor IsraŽl.

Vanaf december 2017 zijn er veel demonstraties en protesten in Iran. Het Iraanse regime probeert de protestacties met alle middelen neer te slaan en zet daarbij ook malware in om tegenstanders van het regime op te sporen. Steun aan het Iraanse Verzet is de enige optie om het Iraanse volk te helpen, het Midden-Oosten te stabiliseren en een nucleaire dreiging af te wenden. Onze tijd heeft moedige leiders nodig die het goede weten te kiezen en het kwade weten te verwerpen.

Zie https://welleweerd.net/iran voor Nederlandstalig nieuws over Iran.

De gesel van het islamitisch extremisme is een groot gevaar voor de kerk, maar niet het enige gevaar. De duivel gebruikt niet alleen grof geweld (Openbaring 12:13-18), maar ook misleiding (Openbaring 13:11-18) om de kerk te vernietigen. Net als eens in het paradijs zaait de duivel ook nu twijfel aan Gods woorden. De Schriftkritiek is een groot gevaar, dat niet onderschat mag worden. Een uiting van Schriftkritiek is het theÔstisch evolutionisme dat het Hij sprak en het was er vervangen heeft door een miljarden jaren durende ontwikkeling. Daarbij misleidt het de mensen door de evolutietheorie te leren, maar de term schepping te hanteren. Het theÔstisch evolutionisme is een onaanvaardbare afwijking van wat de Bijbel zegt.

Vasthouden aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel is cruciaal voor het voortbestaan van de kerk, maar het is niet het enige wat de kerk moet vasthouden. Dat je op God en op Zijn Woord aankunt, is slechts ťťn van de vijf punten van Gods verbond:

  1. Betrouwbaarheid: God is door en door betrouwbaar. Op Hem kun je bouwen.
  2. Gerechtigheid: God handelt juist en rechtvaardig.
  3. De kern: In ons leven moeten we ons door God laten leiden.
  4. Recht: God bepaalt wat goed en wat fout is.
  5. Trouw: God redt ons door Jezus Christus. Pak deze uitgestoken hand.

Tijden veranderen en de kerk ook, maar van God blijft gelden:

Gerechtigheid en recht vormen de grondslag van Uw troon;
trouw en betrouwbaarheid staan U voor ogen.

(Psalm 89:15)

Onze E-mail adressen zijn: info@a-welleweerd.speedlinq.nl en bepvaneck@hotmail.com.

Weblog van Albert en Bep Welleweerd

2019

Chronologie van Genesis, Exodus en Job
Was de evangelist Lucas een slecht historicus?
De Bijbel over de taak van de vrouw in de kerk
Prof.dr. J.M. van Winter e.a.: Iran in de actualiteit
Iran in 2018: Continuering van antiregime demonstraties en stakingen Ė de impasse van het regime

2018

Ali Safavi: Karaktermoord
Mohammad Sadat Khansari: Het einde van het Iraanse regime is in zicht
Iran in 2018: een schreeuw om vrijheid in de straten Ė verandering meer dan ooit mogelijk
VN Mensenrechtenraad moet directe vrijlating van pastor Youcef Nadarkhani en andere Christenen eisen
Terreuraanslag op Vergadering van Iraans Verzet verijdeld, drie arrestaties
Toespraak van Ad Melkert op de Vrij Iran Bijeenkomst in Parijs
Europa moet zijn ogen openen voor de realiteit in Iran
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker schudde in Marokko handen met Iraanse massamoordenaar Alireza Avaie
Struan Stevenson: Iran, de eindafrekening
Preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens steunt het recht op opstand van het Iraanse volk

2017

Oproep tot verzet tegen de Iraanse moordmachine
Voor wie leven wij?
IraniŽrs vragen aandacht voor massamoord op politieke gevangenen in 1988
Maryam Rajavi: Drie fundamentele waarheden voor het verkrijgen van vrijheid in Iran, vrede en rust in het Midden-Oosten
De destructieve rol van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) in het Midden-Oosten
Achtergrondartikel: Rafsanjaniís status in belangrijke kwesties, als steunpilaar van het Iraanse Fundamentalisme

2016

Bezoek Iran?
Wijsheid en dwaasheid in de kerk
Islamitisch fundamentalisme en een routekaart om Daesh (ISIS) te verslaan
Saeed Abedini ontmoette in de gevangenis activisten voor vrijheid en mensenrechten
Toespraak van Maryam Rajavi in de grote ďVrij IranĒ bijeenkomst
Wat gaat er schuil achter de innemende glimlach van Mohammad Javad Zarif?
Bestrijd het islamitisch extremisme: steun het Iraanse Verzet
Een studie van de Iraanse ďverkiezingenĒ van 2016
Struan Stevenson: Iran - De breuklijnen worden dieper
Uitvoering van het Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) en intensivering van de interne crises in het zicht van de verkiezingen
Nucleair akkoord geen goede basis om de relaties met Iran te verbeteren
Het Iraanse regime is van plan onder dwang kerkgronden in Teheran om te zetten in een moskee

2015

Het Iraanse regime arresteert christenen op Eerste Kerstdag
Maryam Rajavi: De belangrijkste stap naar een verstandig beleid inzake de crisis in SyriŽ
Europa moet zich aan haar principes houden in de omgang met Iran
Nederlandse handelsmissie naar Iran bevordert internationaal terrorisme
Voorsteven van de vrijheid
Iraanse hoofdonderhandelaar erkent verscheidene op het IAEA gerichte verzinsels
Struan Stevenson: Aftellen tot de ramp in Iran
Maryam Rajavi: Nucleair akkoord ondermijnt positie van Khamenei, maar sluit weg naar kernbom niet af
Hoe is de Islamitische Staat ontstaan?
Heeft het Iraanse Verzet geen sociale machtsbasis in Iran?
Stichting van de Familieleden ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld
Getuigenis van Maryam Rajavi voor een subcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden
Gerrit van der Meer: En de mensenrechten dan?
Het Iraanse verzet onthult Iraanse geheime nucleaire site voor uraniumverrijking met geavanceerde centrifuges
Waarom heeft de wereld Rajavi's versie van de islam verworpen?
Dan sterven er mensen...
Islamitisch fundamentalisme: een wereldwijde bedreiging

2014

Iraanse christenen gearresteerd tijdens Kerst
Hizkia en de redding van een rest van IsraŽl
Speech van Senator Kees de Lange bij The British Parliamentary Committee for Iran Freedom
Koenders wil bestraffing aanvallers journalisten
Amerikaanse strategie tegen extremisten moet een coalitie van gematigde stemmen in de islamitische wereld omvatten
Struan Stevenson: Dringende oproep aan VN, EU en VS om Irak onder druk te zetten het wrede beleg tegen de bewoners van Camp Liberty te beŽindigen
Iraanse oppositieleider voorspelt verandering van het regime
Ad Melkert vraagt de bewoners van Camp Liberty in Irak te redden
Curtis Sinclair: Dreigende massamoord op Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak
Samenwerking tussen Syrische oppositie en het Iraanse verzet
Leidt toenadering tot Iran tot verbetering van de mensenrechtensituatie?
Het lot van Irak
Iran: Veiligheidstroepen openen het vuur op demonstranten in Dezful
Psalm 45: De bruiloft van koning Josafat als voorafbeelding van de bruiloft van het Lam

2013

Waarom lopen de moordenaars van onze vriend nog steeds vrij rond?
Begin geen dialoog met Rohani en Iran, maar met de NCRI
Hier sta ik dan weerÖ
De zeven gijzelaars moeten vrij!
Liberty bewoners lopen ook gevaar!
Onafhankelijk onderzoek is hard nodig
Saeed Masouri, politieke gevangene in de Ghohardasht gevangenis in Teheran
Andere taal van Iran betekent geen andere koers
Verkiezing in Iran
Verzet Iran toont andere gezicht islam
Maryam Rajavi's platform voor een toekomstig Iran
Bijeenkomst voor veiligheid bewoners Liberty en Ashraf City
In memoriam Akbar Azizi
Opkomst en ondergang van de Groene Beweging in Iran
Twee weken na de laffe aanslag op Camp Liberty
Pentagon rapport: Iran ziet PMOI/MEK als de belangrijkste oppositiegroep
Godsdienstvrijheid

2012

Boodschap van Mevr. Maryam Rajavi, gekozen presidente van het Iraanse Verzet
Meerderheid van Nederlandse Senaat vraagt het recht van het Iraanse volk op verandering te erkennen
Vali Nasr of Zahra Bahrami: De tirannie steunen of verdrijven?
Weerlegging van "Comeback van een Iraanse sekte"
Regering Irak betrokken bij bloedige aanslag op kerk in Bagdad in 2010
De brieven van Johannes

2011

Reactie op kamerbrief over de stand van zaken rond Kamp Ashraf
Kamp Ashraf: 25 jaar strijd voor een democratisch Iran
Vrede tussen IsraŽl en de Palestijnen is afhankelijk van democratische verandering in Iran
De Iraanse Volksmojahedin is nooit terroristisch geweest
Resolutie over Kamp Ashraf in Irak
Petitie betreffende de criminele aanval op Ashraf
Conferentie in Brussel over Iran en Kamp Ashraf

2010

Verklaring Dutch Group of Friends Of a Free Iran
Nieuwe bedreiging voor Kamp Ashraf
Onthullingen over het Iraanse kernwapenprogramma

2009

Psalm 119: Gods dienaar, Gods wet en God belofte
Speech Harry van Bommel in steun voor Kamp Ashraf
Zondvloed
CDA'er: Kamp Ashraf heeft urgente internationale bescherming nodig
Honderden IraniŽrs demonstreren in steun voor Kamp Ashraf
Shahin Gobadi: Over het karakter van de Peopleís Mojahedin van Iran (PMOI)
Aanvallen op woningen van families van PMOI-leden in Teheran
Antimonarchie revolutie van Iran (1979)
Executie tieners in Iran moet stoppen
De plicht tot verzet
Teheran oorzaak ellende in Gaza
Reza Shafa: Iran verhevigt de vlammen in het Gaza-conflict
Hersenspoeling van kinderen in Iran

2008

Amputatie, 30 zweepslagen en gevangenisstraf
Westen moet het Iraanse verzet steunen
PMOI lid gedood onder marteling in gevangenis
David Matas: Bescherming Kamp Ashraf
3 miljoen Iraakse Sjiieten steunen PMOI in verklaring
Eerlijk eten

2007

Evolutie
ME/CVS

2006

Profetie
Lichaam en ziel
Schepping en evolutie
De betekenis van Noach en de zondvloed voor vandaag

2005

Datering Openbaring
Andrť Brie en Paulo Casaca: Iraanse Volksmojahedin. Missierapport

2004

De Zeloten en het Nieuwe Testament

2003

Betere prediking
Vormen in de kerkdienst
Wereldgelijkvormigheid
God hoort
Datering van de brieven van Paulus
De Bijbel: Gods uitgestoken hand
Schriftkritiek

2001

Zondag en sabbat

2000

Christus de vervulling van de wet
Bevrijd van eeuwig lijden

1998

De profetieŽn van DaniŽl en het Syrische rijk

1997

Je kunt op Gods woord bouwen

1996

De datering van koning Hizkia

1994

Prediking over historische stof

1990

Het teken van de verhoogde Mensenzoon
De naam van God

1988

Heilshistorische prediking

1987

De paaspreek van Melito van Sardes
Leidt de gereformeerde leer tot depresssiviteit?

1979

De historische achtergrond van Zacharia 12-14