Albert en Bep Welleweerd

Albert Welleweerd Bep Welleweerd

Wij zijn Albert en Bep Welleweerd. We zijn lid van een samenwerkingsgemeente van 3 gereformeerde kerken in Deventer. Ons geloof en dat van alle andere christenen kan worden samengevat in ťťn woord:

Jezus

Hij is voor ons alles. Hij stierf om het voor ons weer goed te maken met God. Hij overwon de dood, voer op naar de hemel en is nu koning van het heelal. Door zijn Geest verandert Hij ons opdat wij steeds meer op Hem gaan lijken. Zijn grenzeloze liefde voor ons biedt ons toekomst over dood en graf heen.

Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik ben,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Wandelbos in Arcen

Jezus, de goede Herder, met een afgedwaald schaap op zijn schouder

Op vrijdag 13 april 2001 hebben Albert en Bep zich verloofd en op vrijdag 14 december 2001 zijn ze getrouwd. Het was een geweldige (ook koude) dag met een mooie huwelijksdienst en een fantastisch feest. Een dag om nooit te vergeten. We hopen dat de foto's daar nog iets van laten zien. Op woensdag 25 september 2002 werd Harm geboren. Op donderdag 20 januari 2005 kreeg Harm een broertje, Jaap. In de Elisabethbode van 29 mei 2010 staat een interview met Harm en Jaap.

Op 19 april 2008 kreeg Bep een miskraam. We weten niet of het een jongetje of een meisje was, maar we hebben wel een naam bedacht: Anne.

Bep houdt veel van zingen. Vroeger zong ze klassieke koorstukken, zoals de bekende Matthšus-Passion. Momenteel is ze lid van koor Vox Vivace. Ook leest ze veel praktisch gerichte boeken over theologie en eigen geloofsleven. Bep houdt veel van de boekjes van Adrian Plass. Corrie ten Boom is haar favoriete evangeliste, van wie ze veel heeft geleerd. Verder houdt ze veel van gospelmuziek, bijvoorbeeld van Michael W. Smith. Daarnaast is Bep actief op Twitter en doet ze vrijwilligerswerk bij Zorggroep Solis.

Albert werkt als systeemarchitect bij ICT. Hij is uitgeleend aan InTraffic, waar hij software voor ProRail ontwikkelt. Nadat hij in 1977 belijdenis van zijn geloof gedaan had, kreeg Albert veel belangstelling voor de Bijbel, Gods uitgestoken hand naar de mensen. Over het laatste bijbelboek, het boek Openbaring, heeft Albert een verklaring geschreven met als titel: Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons. Daarnaast heeft Albert een bibliografie van de theoloog dr. C. van der Waal opgezet. Albert is nu bezig met een studie van de chronologie van Genesis, Exodus en Job vanuit de overtuiging dat vasthouden aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel cruciaal is voor het voortbestaan van de kerk.

Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons

"Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons, Internet © A. Welleweerd, 2003. Degelijk, mooi EN gratis. Bedankt!" (Guido Biebaut in een studie over Openbaring 20).

Zie https://welleweerd.net/iran voor Nederlandstalig nieuws over Iran.

Free Iran 2017 Parijs

Op zaterdag 1 juli 2017 bezocht Bep de massale jaarlijkse bijeenkomst van het Iraanse Verzet in Parijs. Sprekers op deze bijeenkomst waren onder meer: Maryam Rajavi, gekozen presidente van het Iraanse Verzet, vertegenwoordigers van de Syrische oppositie, prins Turki Al-Faisal van Saoedi-ArabiŽ, Bernard Kouchner, voormalig Franse minister van buitenlandse zaken, en Rudy Giuliani, voormalig burgemeester van New York.

Wij zijn geraakt door het lijden van het Iraanse volk en de schendingen van de mensenrechten in Iran. Daarom bidden wij God of Hij ervoor wil zorgen, dat Iran spoedig een vrij en democratisch land wordt. In vertrouwen op Hem zetten we ons in voor democratische verandering in Iran. We laten en lieten ons hierbij leiden door de volgende oproep uit de Bijbel:

Red hen die ten dode gegrepen zijn,
wend u niet af van hen die ter slachting wankelen.
Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet Ė
zal Hij die de harten doorzoekt, het niet merken,
en Hij die op uw ziel let, het niet weten,
en de mens naar zijn doen vergelden?
(Spreuken 24:11-12)

Op zaterdag 9 februari 2013 stierf onze vriend en medestrijder voor een vrij Iran, Akbar Azizi, door een raketaanval op Camp Liberty bij Bagdad. Deze misdadige aanval werd in opdracht van de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei en de Iraakse premier Nouri al-Maliki uitgevoerd. Voor zijn verhuizing van Kamp Ashraf naar Camp Liberty schreef Akbar ons deze ontroerende woorden:

This opportunity to work with you taught me great lessons about the real bond between human beings that traverses state borders and knows no frontiers. I learned from you to help others in need and to sacrifice for the well being of others without any sort of material reward even if they are from another country and culture.
I am sure you will be alright as you are a great family and I am sure Harm and Jaap will learn a lot from their parents and will grow up to be men of good character that we can all be proud of.
I wanted to thank both of you for the many things you have done for Ashraf residents and that I am sure you will continue to do until Ashraf is safe and Iran is free. I believe our world needs more people like you, so God bless you and look upon you and I wish you the best and who knows we may meet one day. There is a proverb in Persian that says the world is round and mountains do not reach each other but people will.

Very Sincerely,
Akbar

Iran is het epicentrum van het islamitisch fundamentalisme, dat een wereldwijde bedreiging vormt. Sinds de komst van Khomeini exporteert Iran de islamitische revolutie naar andere landen en probeert die in hun greep te krijgen en te houden. Denk hierbij aan IsraŽl/Palestina, Libanon, SyriŽ, Irak en Jemen. Iran zet in deze landen zoveel mogelijk lokale SjiÔtische milities in om zijn doel te bereiken. Maar Iran werkt ook samen met Soennitische extremisten van al-Qaeda en heeft een knipperlichtrelatie met Hamas. Iran werkt eveneens samen met Noord-Korea en gaat verder met het ontwikkelen van ballistische raketten, en is daardoor een nog grotere bedreiging dan ISIS.

De Tweede Kamer heeft in 2009 een motie aangenomen waarin de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) als een terroristische organisatie wordt bestempeld. De buitenlandse operaties van Iran staan onder leiding van generaal-majoor Qassem Soleimani, die als terrorist op de zwarte lijst van de EU staat. Op deze lijst staat eveneens de gewapende tak van de door Iran opgerichte Libanese Hezbollah. De door Iran aangestuurde milities hebben in SyriŽ samen met Assad en de door Qassem Soleimani te hulp geroepen Russen talloze oorlogsmisdaden begaan. Iran vormt met zijn vele milities een steeds grotere bedreiging voor IsraŽl.

Steun aan het Iraanse Verzet is de enige optie om het Iraanse volk te helpen, het Midden-Oosten te stabiliseren en een nucleaire dreiging af te wenden. Onze tijd heeft moedige leiders nodig die het goede weten te kiezen en het kwade weten te verwerpen.

De gesel van het islamitisch extremisme is een groot gevaar voor de kerk, maar niet het enige gevaar. De duivel gebruikt niet alleen grof geweld (Openbaring 12:13-18), maar ook misleiding (Openbaring 13:11-18) om de kerk te vernietigen. Net als eens in het paradijs zaait de duivel ook nu twijfel aan Gods woorden. De Schriftkritiek is een groot gevaar, dat niet onderschat mag worden. Een uiting van Schriftkritiek is het theÔstisch evolutionisme dat het Hij sprak en het was er vervangen heeft door een miljarden jaren durende ontwikkeling. Daarbij misleidt het de mensen door de evolutietheorie te leren, maar de term schepping te hanteren. Het theÔstisch evolutionisme doet geen recht aan wat de Bijbel zegt en evenmin aan de wetenschappelijke stand van zaken.

Van den Brink ... speculeert hoe de bijbelse Adam en Eva twee stamleiders van een groep neolithische boeren geweest kunnen zijn die door God werden aangesproken. Zij werden de representanten voor de mensheid als geheel, zondigden en sleepten zo de rest van de mensheid mee in het verderf. ... Er is geen enkel bewijs voor. Het is zodanig vergezocht en ongeloofwaardig, dat ik in alle eerlijkheid betwijfel of een academicus als Van den Brink die 'oplossing' zelf echt accepteert. Anderzijds is deze oplossing noodzakelijk, want als de zondeval niet echt heeft plaatsgevonden, dondert heel de gereformeerde theologie, die draait rond zondeval en verlossing, volledig in elkaar. (Taede Smedes)

Het gaat om een verschuiving in de hele hermeneutiek. Het gezag van de Bijbel is in het geding en de verschuivingen tasten het fundament van de orthodoxie aan. (Mart-Jan Paul)

Ik vind de aanpak van Van den Brink, hoe goed bedoeld ook, desastreus. Ik durf zelfs de stelling aan dat zijn aanpak, ook al wil hij dat absoluut niet, altijd eindigt in de vrijzinnigheid; is het niet bij hem, dan bij zijn volgelingen. (Willem J. Ouweneel)

Joseph Goebbels schreef op 12 mei 1943 in zijn dagboek: "Een kerk die met de wetenschappelijke inzichten geen gelijke tred houdt, is ten ondergang gedoemd. Dat kan wel lang duren, maar ondergaan zal ze toch." Onderzoeken laten echter zien dat niet het aanvaarden, maar het loslaten van de schepping in zes dagen gepaard gaat met een teruglopend aantal kerkleden:

De cijfers wijzen uit dat kerken die het evolutionisme accommoderen deze eeuw zullen decimeren. Hun feitelijke ondergang lijkt alleen te keren door het evolutionisme inhoudelijk te bestrijden. (Stef Heerema)

Het is niet genoeg dat theistische evolutie niet wordt onderwezen. Er moet stelling tegen worden genomen. (A.P. Geelhoed)

Theologen pakken elkaar met fluwelen handschoentjes aan. ... Waar is de opdracht tot waakzaamheid, tot het bewaren van Christusí kudde bij de waarheid? (Rinus Kiel)

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en ze volgen Mij. ... Iemand anders volgens ze niet, ze lopen juist van hem weg (Jezus in Johannes 10:27, 5). We kunnen niet Jezus volgen Ťn dwaalleraren.

Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
(Cornelis Rijnsdorp, Liedboek Gezang 476:4)

Onze E-mail adressen zijn: info@a-welleweerd.speedlinq.nl en bepvaneck@hotmail.com.

Weblog van Albert en Bep Welleweerd

2018

Chronologie van Genesis, Exodus en Job
Preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens steunt het recht op opstand van het Iraanse volk

2017

Oproep tot verzet tegen de Iraanse moordmachine
Voor wie leven wij?
IraniŽrs vragen aandacht voor massamoord op politieke gevangenen in 1988
Maryam Rajavi: Drie fundamentele waarheden voor het verkrijgen van vrijheid in Iran, vrede en rust in het Midden-Oosten
De destructieve rol van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) in het Midden-Oosten
Achtergrondartikel: Rafsanjaniís status in belangrijke kwesties, als steunpilaar van het Iraanse Fundamentalisme

2016

Bezoek Iran?
Wijsheid en dwaasheid in de kerk
Islamitisch fundamentalisme en een routekaart om Daesh (ISIS) te verslaan
Saeed Abedini ontmoette in de gevangenis activisten voor vrijheid en mensenrechten
Toespraak van Maryam Rajavi in de grote ďVrij IranĒ bijeenkomst
Bestrijd het islamitisch extremisme: steun het Iraanse Verzet
Een studie van de Iraanse ďverkiezingenĒ van 2016
Struan Stevenson: Iran - De breuklijnen worden dieper
Uitvoering van het Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) en intensivering van de interne crises in het zicht van de verkiezingen
Nucleair akkoord geen goede basis om de relaties met Iran te verbeteren
Het Iraanse regime is van plan onder dwang kerkgronden in Teheran om te zetten in een moskee

2015

Het Iraanse regime arresteert christenen op Eerste Kerstdag
Maryam Rajavi: De belangrijkste stap naar een verstandig beleid inzake de crisis in SyriŽ
Europa moet zich aan haar principes houden in de omgang met Iran
Nederlandse handelsmissie naar Iran bevordert internationaal terrorisme
Voorsteven van de vrijheid
Iraanse hoofdonderhandelaar erkent verscheidene op het IAEA gerichte verzinsels
Struan Stevenson: Aftellen tot de ramp in Iran
Maryam Rajavi: Nucleair akkoord ondermijnt positie van Khamenei, maar sluit weg naar kernbom niet af
Hoe is de Islamitische Staat ontstaan?
Heeft het Iraanse Verzet geen sociale machtsbasis in Iran?
Stichting van de Familieleden ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld
Getuigenis van Maryam Rajavi voor een subcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden
Gerrit van der Meer: En de mensenrechten dan?
Het Iraanse verzet onthult Iraanse geheime nucleaire site voor uraniumverrijking met geavanceerde centrifuges
Waarom heeft de wereld Rajavi's versie van de islam verworpen?
Dan sterven er mensen...
Islamitisch fundamentalisme: een wereldwijde bedreiging

2014

Iraanse christenen gearresteerd tijdens Kerst
Hizkia en de redding van een rest van IsraŽl
Speech van Senator Kees de Lange bij The British Parliamentary Committee for Iran Freedom
Koenders wil bestraffing aanvallers journalisten
Amerikaanse strategie tegen extremisten moet een coalitie van gematigde stemmen in de islamitische wereld omvatten
Struan Stevenson: Dringende oproep aan VN, EU en VS om Irak onder druk te zetten het wrede beleg tegen de bewoners van Camp Liberty te beŽindigen
Iraanse oppositieleider voorspelt verandering van het regime
Ad Melkert vraagt de bewoners van Camp Liberty in Irak te redden
Curtis Sinclair: Dreigende massamoord op Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak
Samenwerking tussen Syrische oppositie en het Iraanse verzet
Leidt toenadering tot Iran tot verbetering van de mensenrechtensituatie?
Het lot van Irak
Iran: Veiligheidstroepen openen het vuur op demonstranten in Dezful
Psalm 45: De bruiloft van koning Josafat als voorafbeelding van de bruiloft van het Lam

2013

Waarom lopen de moordenaars van onze vriend nog steeds vrij rond?
Begin geen dialoog met Rohani en Iran, maar met de NCRI
Hier sta ik dan weerÖ
De zeven gijzelaars moeten vrij!
Liberty bewoners lopen ook gevaar!
Onafhankelijk onderzoek is hard nodig
Saeed Masouri, politieke gevangene in de Ghohardasht gevangenis in Teheran
Andere taal van Iran betekent geen andere koers
Verkiezing in Iran
Verzet Iran toont andere gezicht islam
Maryam Rajavi's platform voor een toekomstig Iran
Bijeenkomst voor veiligheid bewoners Liberty en Ashraf City
In memoriam Akbar Azizi
Opkomst en ondergang van de Groene Beweging in Iran
Twee weken na de laffe aanslag op Camp Liberty
Pentagon rapport: Iran ziet PMOI/MEK als de belangrijkste oppositiegroep
Godsdienstvrijheid

2012

Boodschap van Mevr. Maryam Rajavi, gekozen presidente van het Iraanse Verzet
Meerderheid van Nederlandse Senaat vraagt het recht van het Iraanse volk op verandering te erkennen
Vali Nasr of Zahra Bahrami: De tirannie steunen of verdrijven?
Weerlegging van "Comeback van een Iraanse sekte"
Regering Irak betrokken bij bloedige aanslag op kerk in Bagdad in 2010
De brieven van Johannes

2011

Reactie op kamerbrief over de stand van zaken rond Kamp Ashraf
Kamp Ashraf: 25 jaar strijd voor een democratisch Iran
Vrede tussen IsraŽl en de Palestijnen is afhankelijk van democratische verandering in Iran
De Iraanse Volksmojahedin is nooit terroristisch geweest
Resolutie over Kamp Ashraf in Irak
Petitie betreffende de criminele aanval op Ashraf
Conferentie in Brussel over Iran en Kamp Ashraf

2010

Verklaring Dutch Group of Friends Of a Free Iran
Nieuwe bedreiging voor Kamp Ashraf
Onthullingen over het Iraanse kernwapenprogramma

2009

Psalm 119: Gods dienaar, Gods wet en God belofte
Speech Harry van Bommel in steun voor Kamp Ashraf
Zondvloed
CDA'er: Kamp Ashraf heeft urgente internationale bescherming nodig
Honderden IraniŽrs demonstreren in steun voor Kamp Ashraf
Shahin Gobadi: Over het karakter van de Peopleís Mojahedin van Iran (PMOI)
Aanvallen op woningen van families van PMOI-leden in Teheran
Antimonarchie revolutie van Iran (1979)
Executie tieners in Iran moet stoppen
De plicht tot verzet
Teheran oorzaak ellende in Gaza
Reza Shafa: Iran verhevigt de vlammen in het Gaza-conflict
Hersenspoeling van kinderen in Iran

2008

Amputatie, 30 zweepslagen en gevangenisstraf
Westen moet het Iraanse verzet steunen
PMOI lid gedood onder marteling in gevangenis
David Matas: Bescherming Kamp Ashraf
3 miljoen Iraakse Sjiieten steunen PMOI in verklaring
Eerlijk eten

2007

Evolutie
ME/CVS

2006

Profetie
Lichaam en ziel
Schepping en evolutie
De betekenis van Noach en de zondvloed voor vandaag

2005

Datering Openbaring
Andrť Brie en Paulo Casaca: Iraanse Volksmojahedin. Missierapport

2004

Hoe oud zijn de evangeliŽn?
De Zeloten en het Nieuwe Testament

2003

Betere prediking
Vormen in de kerkdienst
Wereldgelijkvormigheid
God hoort
Datering van de brieven van Paulus
De Bijbel: Gods uitgestoken hand
Schriftkritiek

2001

Zondag en sabbat

2000

Christus de vervulling van de wet
Bevrijd van eeuwig lijden
De taak van de vrouw in de kerk

1998

De profetieŽn van DaniŽl en het Syrische rijk

1997

Je kunt op Gods woord bouwen

1996

De datering van koning Hizkia

1994

Prediking over historische stof

1990

Het teken van de verhoogde Mensenzoon
De naam van God

1988

Heilshistorische prediking

1987

De paaspreek van Melito van Sardes
Leidt de gereformeerde leer tot depresssiviteit?

1979

De historische achtergrond van Zacharia 12-14