Lichaam en ziel

In een interview met Prof. A.P. Bos in het ND stelt deze: "De Bijbel leert dat de hele mens sterft". Maar leert de Bijbel dat werkelijk? In MatteŁs 10:28 zegt Jezus: "Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden."

Het leven in het verbond met God is inderdaad de grond voor de verwachting van de opstanding. Maar er is meer! Het leven in het verbond met God is ook de grond voor de verwachting van de ononderbroken gemeenschap met God.

Ik geloof dat de christen bij zijn sterven naar de hemel gaat, waar Christus is. Dat is wat anders dan de Griekse leer dat er in ieder mens iets goddelijks huist dat uit de kluisters van het lichaam bevrijd moet worden. De Griekse verwachting wordt beheerst door het verlangen om als God te zijn. De christelijke verwachting wordt beheerst door het verlangen om bij God te zijn.

De verwachting dat de gelovige bij zijn sterven naar de hemel gaat, is niet strijdig met de verwachting van de opstanding van de doden. Die twee sluiten elkaar niet uit, maar sluiten op elkaar aan:

Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag;
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.
(vierde couplet van het Wilhelmus)

Albert Welleweerd

Homepage van Albert, Bep, Harm en Jaap Welleweerd