ME/CVS

In het ND van 3 mei 2007 was te lezen, dat volgens de gynaecoloog Cees Renckens o.a. het chronisch vermoeidheidssyndroom ME/CVS een ingebeelde ziekte is. Volgens hem wordt ME/CVS in stand gehouden door de aandacht die medici en patiŽntenvereniging er aan geven. Dit verklaringsmodel klopt echter niet met de verhalen van vele patiŽnten bij wie pas in een later stadium een verband werd gelegd tussen hun klachten en ME/CVS. Welk mechanisme had dan ondertussen hun klachten in stand gehouden?

Een beter verklaringsmodel voor ME/CVS wordt geboden door de Amerikaanse hoogleraar dr. M.L. Pall. Hij stelt dat bij kortdurende fysieke of psychische stress een grote hoeveelheid stikstofoxide in het lichaam vrijkomt. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan, waarbij het lichaam steeds teveel stikstofoxide blijft produceren. Dit kan weer leiden tot een scala aan klachten, zoals bij ME/CVS het geval is. Wie ME/CVS wil behandelen, zal de vicieuze cirkel moeten zien te doorbreken. Pall noemt dertig stoffen waarvan verwacht mag worden dat ze de productie van stikstofoxide afremmen. Het gebruik van slechts enkele van deze stoffen is onvoldoende effectief. Redelijk succesvolle behandelingsprotocollen, zoals dat van de Amerikaanse internist J. Teitelbaum, maken gebruik van ruwweg de helft van de door Pall genoemde stoffen. Dit geeft wel aan dat het niet gemakkelijk is de vicieuze cirkel van ME/CVS te doorbreken. Verder onderzoek en studie is dan ook bepaald geen overbodige luxe.

Er is ME/CVS-patiŽnten zo langzamerhand wel genoeg onrecht aangedaan. Politici en medici, laat u niet in met modieuze prietpraat en stel alles in het werk om ME/CVS-patiŽnten de behandeling te geven die ze nodig hebben.

Albert Welleweerd