Zondvloed

In het Reformatorisch Dagblad van 9 mei 2009 ging prof. dr. Gijsbert van den Brink in op de vraag of de zondvloed een wereldwijde ramp was. Omdat het Hebreeuwse woord rtz zowel “land” als “aarde” kan betekenen, stelt prof. van den Brink dat overal waar in Genesis 6–9 “aarde” staat, we ook “land” kunnen lezen.

Als een woord meer betekenissen kan hebben, moet de juiste betekenis uit het verband worden afgeleid. Prof. van den Brink kiest echter voor een betekenis die tegen het verband ingaat. Hij doet dit omdat de meeste deskundigen een wereldwijde overstroming uitsluiten. Een dergelijke benadering wordt in artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis afgewezen: “Men mag ook gener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de Goddelijke Schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods (want de waarheid is boven alles), noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de concilin, decreten of besluiten; want alle mensen zijn uit zichzelven leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelve.”

Albert Welleweerd

Homepage van Albert, Bep, Harm en Jaap Welleweerd