Ad Melkert vraagt de bewoners van Camp Liberty in Irak te redden

“… ik was bevoorrecht om in Irak te kunnen werken met en onder de supervisie van een heel nobel mens, Ad Melkert, speciaal vertegenwoordiger van de Secretaris Generaal in Irak, van 2009 tot augustus 2011. … Ad Melkert had zijn principes, zijn standpunten, hij gaf geen centimeter toe als het om de beginselen, het principe ging. … hij stond voor de waarden van de Verenigde Naties.” (dr. Tahar Boumedra, voormalig hoofd van het Mensenrechtenbureau van UNAMI).

Vandaag (27 juni 2014) was het de jaarlijkse bijeenkomst van het Iraanse Verzet (NCRI) in Parijs, die elk jaar vele tienduizenden Iraniërs trekt. Tot de vele sprekers behoorde ook Ad Melkert, die tot augustus 2011 het hoofd van de VN in Irak was. Melkert vertelde dat hij bij premier Maliki en bij de internationale gemeenschap in Bagdad herhaaldelijk had aangedrongen op een humanitaire oplossing voor de bewoners van Kamp Ashraf. Hij kreeg echter geen gehoor. Nu zitten de voormalige Ashraf bewoners in Camp Liberty bij Bagdad. Het is verleidelijk om hen bij alle gebeurtenissen in Irak maar te vergeten en de andere kant op te kijken. Dat mag volgens Ad Melkert echter niet gebeuren. De internationale gemeenschap is verplicht de Liberty bewoners helpen.

De houding van de Nederlandse regering staat in schril contrast met die van Ad Melkert. Afgezien van enkele Nederlandse Ashraf bewoners, heeft de Nederlandse regering steeds geweigerd bewoners uit Kamp Ashraf en Camp Liberty op te nemen. Zieken en gewonden werden geweigerd, evenals mensen met familie in Nederland en mensen die eerder in Nederland een vluchtelingenstatus hadden. Soms schaam ik me dat ik Nederlander ben. Hebben wij echt dezelfde normen en waarden?

Laat de Nederlandse regering met spoed de woorden van Ad Melkert ter harte nemen. Er is geen tijd meer te verliezen.

Red hen die ten dode gegrepen zijn,
wend u niet af van hen die ter slachting wankelen.
Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet –
zal Hij die de harten doorzoekt, het niet merken,
en Hij die op uw ziel let, het niet weten,
en de mens naar zijn doen vergelden?

(Spreuken 24:11-12)

Zal de Nederlandse regering alles doen om een tweede Srebrenica te voorkomen? Of hebben we een regering zonder ruggengraat en zonder mededogen?

Albert Welleweerd