Begin geen dialoog met Rohani en Iran, maar met de NCRI

Geachte D66-fractie,

In jullie brief stond: "Al jaren gaat er internationaal veel aandacht uit naar de zorgen over het kernenergieprogramma van Iran en naar de politieke ontwikkelingen. De ernstige mensenrechtenschendingen dreigen daardoor onder te sneeuwen. (...) "
Marietje Schaake riep de EU op om Iran uit te nodigen voor een permanente dialoog over mensenrechten en democratie. Ze zei: "Rohani heeft zich uitgesproken voor burgerrechten van de Iraanse bevolking en voor meer openheid naar andere landen. De EU moet dit moment aangrijpen om met de nieuwe Iraanse regering een structureel gesprek over mensenrechten aan te gaan. "

De volgende problemen heb ik hiermee:

Dus een dialoog met Rohani en met Iran (lees: Ali Khamenei) heeft geen enkele zin.
Wat wel zinvol is, is contact opnemen met de regering in ballingschap, gevormd door de NCRI. Zetelend in (een voorstad van) Parijs.
En Mw. Schaake heeft geluk, want morgen is er een meeting van de NCRI in het EP-gebouw te Brussel; dichterbij haar werk is dus onmogelijk....
Heeft zij de EP-resolutie aangaande Irak j.l. donderdag gesteund??

Met vriendelijke groet,

Bep Welleweerd - van Eck
Deventer
(15 oktober 2013)