Dreigende massamoord op Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak

Dodelijke slachtoffers in Camp Liberty

Curtis Sinclair, Opiniebijdrage Arutz Sheva, 19 juni 2014.

Het kan zijn dat u nog niet van Asa'ib Ahl al-Haq hebt gehoord, maar als het regime in Teheran zijn zin krijgt, zal dat snel veranderen.

De groep, bekend onder het acroniem AAH, is het lelijke toppunt van de inmenging in Irak door het Iraanse regime.

Betaald door de Iraanse opperste leider Ali Khamenei, bewapend door de Iraakse premier Nouri al-Maliki, en getraind door het Libanese Hezbollah, was de groei van deze groepering exponentieel en onlosmakelijk verbonden met de opkomst van Iran als een regionale supermacht.

Afgelopen zaterdag werd ik geïnformeerd door een van mijn contacten in Camp Liberty dat slechts een paar kilometer verderop strijdkrachten van de AAH zich aan het verzamelen waren. Camp Liberty is het detentiecentrum waar 2900 leden van het Iraanse Verzet, te weten de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI) – politieke vluchtelingen die in 1986 naar Irak kwamen – momenteel worden vastgehouden in omstandigheden die een voormalig lid van de VN-missie voor bijstand in Irak (UNAMI) aan een "concentratiekamp" deden denken.

Deze dissidenten – die een nieuw Iran gegrondvest op de beginselen van de seculiere democratie en de rechtsstaat willen creëren, zonder etnische, religieuze of gender-discriminatie – zijn de afgelopen 5 jaar keer op keer door de Iraakse regering en verschillende milities van Iran genadeloos aangevallen. In de meest beestachtige aanval op deze groep, op 1 september 2013, slachtte het Iraakse leger meedogenloos 52 ongewapende vluchtelingen af, en probeerde vervolgens hun dood op een "exploderend olievat" af te schuiven.

Nog zorgwekkender zijn de recente beschuldigingen van Iraanse ambtenaren dat leden van het Iraanse Verzet (die, het moet worden opgemerkt, geheel seculier, liberaal en sjiitisch zijn, en - dat is cruciaal - in een detentiekamp met weinig communicatie met de buitenwereld zijn opgesloten) banden met ISIS hebben.

Dergelijke beschuldigingen zijn natuurlijk onzinnig, maar gezien het lot van anderen in Irak die met het ISIS penseel zwartgemaakt zijn, en hoe de AAH in het verleden de mist van de oorlog gebruikt heeft om gruweldaden te plegen, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat AHH klaar is voor een massale aanval op Camp Liberty.

Het Iraanse Verzet wordt door het regime in Teheran als zijn belangrijkste tegenstander beschouwd, zowel thuis - waar meer dan 300 boeken zijn gepubliceerd om het Iraanse Verzet te demoniseren, en waar eerder deze maand Gholamreza Khosravi vanwege zijn steun aan het Iraanse Verzet werd terechtgesteld – als in het buitenland. Met het overwicht van de strijdkrachten van Qassam Soleimani in Bagdad en het afbrokkelen van Irak heeft het regime nu - meer dan op elk punt sinds de jaren tachtig – de mogelijkheid om de aanwezigheid van het Verzet in Irak weg te vagen.