Onafhankelijk onderzoek is hard nodig

Hoe kan het toch dat de Iraanse ballingen in Irak steeds opnieuw worden aangevallen? Dat ze steeds opnieuw doden moeten betreuren? Dat komt voor een belangrijk deel doordat er nooit een onafhankelijk onderzoek naar deze aanvallen is geweest. Veel regeringen en internationale organen vroegen om een onderzoek door Irak zelf. Het was echter vanaf het begin al duidelijk dat al die aanvallen worden uitgevoerd in opdracht van de Iraanse regering en met medewerking van de regering van Irak. Een door de regering van Irak geleid onderzoek kan daarom nooit een onafhankelijk onderzoek zijn.

Omdat er nooit een onafhankelijk onderzoek naar de aanvallen op Camp Ashraf en Camp Liberty is geweest, en de verantwoordelijken niet zijn berecht, is er een sfeer van straffeloosheid ontstaan.á Dit heeft de regering van Irak aangemoedigd steeds verder te gaan met aanvallen tegen de Iraanse oppositie. De grootste misdaad was die op 1 september jongstleden: 52 Ashraf bewoners werden koelbloedig en doelbewust vermoord en 7 Ashraf bewoners werden ontvoerd om te worden uitgeleverd aan Iran. Als de internationale gemeenschap vanaf 2009 voor onafhankelijk onderzoek had gezorgd en de verantwoordelijken gestraft waren, dan was dit allemaal niet gebeurd.

Het is daarom essentieel dat er nu wel een onafhankelijk onderzoek komt. Als UNAMI daar de bevoegdheden niet voor heeft, dan moet de VN zorgen voor een onafhankelijke instantie met voldoende bevoegdheden. Desnoods moet de zaak hiervoor naar de VN Veiligheidsraad. In geen geval mogen de regeringen van Irak en Iran het onderzoek be´nvloeden. Het moet natuurlijk niet bij een onderzoek blijven. De verantwoordelijken, de misdadigers met hoge posities, mogen hun straf niet ontlopen. Voor hen hebben we hier in Den Haag een speciaal gerechtshof: het Internationaal Strafhof.

Internationale organen zijn in deze wereld van groot belang. We kunnen niet zonder. Maar als ze niet goed functioneren hebben we een groot probleem. Dat zie je bij de Ashraf bewoners. Ze kregen de internationale status van beschermde personen onder de Vierde Conventie van Geneve, maar ze kregen niet de bijbehorende bescherming. Ze kregen de status van asielzoekers, maar opnieuw zonder de vereiste bescherming. Hier treft niet alleen de Amerikanen blaam, maar ook de VN en de internationale gemeenschap in het algemeen. Ook de regering in Nederland. De Nederlandse regering heeft de regering van Irak te lang de hand boven het hoofd gehouden en de leugens van de Iraakse regering als waarheid aan Nederlandse parlementariŰrs en Nederlandse burgers voorgehouden. Zoiets mag nooit meer gebeuren!

Demonstratie in Den Haag zaterdag 12 oktober 2013