Samenwerking tussen Syrische oppositie en het Iraanse verzet

Parijs, 24 mei 2014

Maryam Rajavi en Ahmad Jarba

Mevrouw Maryam Rajavi, de gekozen voorzitter van het Iraanse verzet ontmoette de heer Ahmad Jarba, de Voorzitter van de Syrische Nationale Coalitie (SNC) in Parijs op 23 mei, 's middags. Mevrouw Rajavi veroordeelde tijdens de vergadering de rol van het Iran regerende religieuze fascisme en de massaslachting en onderdrukking van het Syrische volk en de onbeperkte steun van de mullahs voor de dictatuur van Bashar al-Assad. Mevrouw Rajavi riep de internationale gemeenschap op tot steun aan het Vrije Syrische Leger (FSA) en de Syrische Nationale Coalitie (SNC) als de legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk.

Voorzitter Jarba prees de solidariteit en broederschap van het Iraanse verzet met de Syrische revolutie en zei dat wij en het Iraanse volk in een gemeenschappelijk front tegen een gemeenschappelijke vijand voor hetzelfde doel vechten. Mr. Jarba voegde eraan toe dat de regerende mullahs verstoken zijn van elke legitimiteit en het lot van het Syrische volk en de Syrische revolutie verweven zijn met het lot van het Iraanse volk en zijn legitieme vertegenwoordiger, dat wil zeggen het Iraanse verzet, onder leiding van mevrouw Rajavi.

De heer Jarba veroordeelde de onderdrukkende maatregelen tegen de leden van de People's Mojahedin Organisation of Iran (PMOI) in Camp Liberty in Irak en drong aan op waarborgen van hun rechten door de internationale gemeenschap.

Mevrouw Rajavi herhaalde dat we door onze strijd onze landen van dictatuur en de heerschappij van Velayt-e-faqih (absolute heerschappij van geestelijken) kunnen ontdoen en vrijheid en democratie voor de bevolking van SyriŽ en Iran kunnen bewerkstelligen.