Liberty bewoners lopen ook gevaar!

Het hoofd van de delegatie van het Europees Parlement, Struan Stevenson, heeft gewaarschuwd dat als er geen adequate reactie komt op het vermoorden en ontvoeren van Ashraf bewoners in opdracht van de regeringen van Iran en Irak, de mensen in Camp Liberty het volgende slachtoffer zullen zijn. Nu al worden hongerstakers in Camp Liberty getreiterd door Iraakse handlangers van premier Maliki in de hoop hen te provoceren. Een verkeerde reactie van de Liberty bewoners zou dan een voorwendsel voor een nieuwe aanval op Camp Liberty kunnen zijn.

Op 18 maart 2013 maakte de Amerikaanse kolonel buiten dienst Wesley Martin een uitgebreide veiligheidsanalyse over de situatie in Camp Liberty.  Hij deed de volgende aanbevelingen om de risico’s voor de Liberty bewoners te verminderen en de kans op een nieuw bloedbad te verlagen:

1. De T-muren, dat zijn grote, rechtopstaande stukken beton die samen een muur vormen, die uit Camp Liberty zijn verwijderd moeten onmiddellijk teruggebracht worden. Het gebruik van bouwkranen en vrachtwagens moet worden toegestaan. Er moeten zo spoedig mogelijk beschermende bunkers in de woongebieden gemaakt worden. Zandzakken en andere professionele beschermingsmiddelen moeten worden ingezet. Helmen en scherfvesten moeten uit Kamp Ashraf worden overgebracht. Chemicaliën moeten ingezet worden om het gevaar van de kapotte afvalwater tanks in te dammen. Vrije toegang tot medische diensten en voedsel moet worden gewaarborgd.

2. De Verenigde Staten moeten hun gebroken beloften goed maken. Dat kunnen ze doen door de status van “Beschermde Personen onder de Vierde Conventie van Geneve” te honoreren en de Liberty bewoners via een luchtbrug over te brengen naar de Verenigde Staten, waar de UNHCR de asielprocedure kan voortzetten.

3. Martin Kobler moet opstappen, omdat hij van Camp Liberty een concentratiekamp en vernietigingskamp gemaakt heeft.

4. Als snelle hervestiging niet mogelijk is, moeten de Liberty bewoners terugkeren naar Kamp Ashraf onder bescherming van de Verenigde Naties. Waarnemers van de VN zijn niet voldoende. Aan de Ashraf bewoners is bescherming beloofd en die moeten ze krijgen ook. Nieuwe aanvallen zijn al aangekondigd.

Heel veel van wat Wesley Martin toen schreef, geldt nu nog steeds. Op sommige punten is de situatie veranderd. Martin Kobler is van het toneel verdwenen. Helaas gaf hij in zijn afscheidsrapport aan de Veiligheidsraad de Liberty bewoners nog een trap na. Terugkeer naar Kamp Ashraf is helaas geen optie meer. De beste oplossing is nog steeds dat de Verenigde Staten alle Liberty bewoners middels een luchtbrug naar de VS overbrengen. Als dat niet gebeurt, moet Camp Liberty beter bestand gemaakt worden tegen aanvallen vanuit de lucht en moeten VN blauwhelmen worden ingezet om te voorkomen dat de Liberty bewoners door Iraakse troepen worden afgeslacht. De VS hebben in dat geval de eerste verantwoordelijkheid voor het leveren van manschappen voor deze VN beschermingsmacht. Het is toch bizar en beschamend dat de Verenigde Staten wel bij machte waren Saddam Hoessein te verslaan, maar dat ze niet instaat bleken aan ruim 3000 mannen en vrouwen de aan hen beloofde bescherming te bieden?