Het Iraanse regime arresteert christenen op Eerste Kerstdag

biddende christin

Nationale Raad van Verzet van Iran, 29 december 2015.

NCRI - Het fundamentalistische regime van Iran arresteerde op Eerste Kerstdag een groep praktiserende Iraanse christenen in een huiskerk in de stad Shiraz, in het Zuiden van Iran.

De groep Iraanse christenen was afgelopen vrijdag, 25 december, samengekomen om Kerst te vieren toen agenten in burger van het beruchte Iraanse Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS) de huiskerk binnenvielen.

Gewapende MOIS agenten plunderden een groot deel van de locatie en namen persoonlijke spullen en satellietschotels in beslag, aldus ooggetuigeverslagen, die ook meldden dat de agenten zich 'aanvallend' jegens de gearresteerden gedroegen.

Tot de gearresteerden behoorden:
Mohsen Javadi,
Elaheh Izadi,
Ahmad Golshani-Nia,
Reza Mohammadi,
Mahmoud Salehi,
Moussa Sari-Pour,
Alireza Ali-Qanbari,
Mohammad-Reza Soltanian,
en een negende persoon van wie de identiteit niet kon worden vastgesteld.

Los daarvan arresteerden MOIS agenten op woensdag 23 december in de binnenstad van Isfahan de Iraanse christen dhr. Meysam Hojjati bij een inval in zijn huis.

Dhr. Hojjati werd geslagen en geboeid terwijl zijn huis door vier MOIS agenten in burger werd doorzocht en geplunderd. Zijn boeken, computer, mobiele telefoon and zelfs zijn opgetuigde kerstboom werden in beslag genomen. Dhr. Hojjati werd eerder in maart 2012 door agenten van het Ministerie van Inlichtingen gearresteerd.

In reactie op het nieuws over de arrestatie van de christenen zei Shahin Gobadi van de Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI) op dinsdag: “Er is een gestage verslechtering van de schendingen van de mensenrechten in Iran tijdens de ambtsperiode van Hassan Rouhani als president met inbegrip van executies en onderdrukking van religieuze en etnische minderheden. Dit is slechts een van de gevallen. Het klerikale regime is een van ergste schenders van de rechten van religieuze minderheden, waar onder de christenen, in de wereld. Het regime heeft onderdrukking van het Iraanse volk geďnstitutionaliseerd als het belangrijkste middel om te overleven.”

In haar nieuwjaars- en kerstgroeten aan christenen in Iran en over de hele wereld zei mevr. Maryam Rajavi, gekozen presidente van de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI) op 24 december: "Ik wens dat 2016 een jaar wordt van eenheid en overwinning over het islamitisch extremisme en in het bijzonder over het religieuze fascisme dat Iran regeert en zijn kwaardaardige bondgenoten in het Midden-Oosten die het zaad van vijandschap in de wereld zaaien."

"Moslims en christenen hebben gemeenschappelijke waarden die hen in staat stellen tegenstand te bieden aan hen die hun godsdienst verdraaien."

"Laten we hopen op verlichting van de onderdrukking door de regerende moellahs voor de christelijke bekeerlingen in Iran en op vrijheid van deze religieuze dictatuur voor het gehele Iraanse volk."

"Bij deze gelegenheid roep ik de wereldgemeenschap op een internationaal front te vormen tegen de religieuze dictatuur in Iran en zijn proxies en milities in Syrië and Irak, en het islamitisch extremisme, de vijand van ware moslims, christenen en alle volgelingen van andere Goddelijke religies, te bestrijden," aldus mevr. Rajavi.