Liquidatie en laster: hoe Iran omgaat met tegenstanders

Op zaterdag 30 juni 2018 hield het Iraanse verzet een massale jaarlijkse bijeenkomst in Parijs. Hoofdspreker op de bijeenkomst was Maryam Rajavi, de gekozen presidente van het Iraanse Verzet. Overige sprekers waren afkomstig uit AlbaniŽ, BelgiŽ, Canada, Duitsland, Estland, Frankrijk, India, Iran, ItaliŽ, Jemen, JordaniŽ, Marokko, Nederland, Noorwegen, Palestina, Polen, Portugal, RoemeniŽ, Saoedi-ArabiŽ, Slowakije, SyriŽ, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Nederland werd vertegenwoordigd door Ad Melkert, die veel voor de bedreigde Iraanse ballingen in Irak gedaan heeft en in Irak zelf ternauwernood een tegen hem gerichte aanslag overleefde. Volgens Tahar Boumedra zat Nouri al-Maliki, de door Iran aangestuurde premier van Irak, achter deze aanslag. In zijn toespraak gaf Ad Melkert aan de doelstelling van het Iraanse verzet, een democratisch en vrij Iran, volledig te steunen. Hij benadrukte dat democratische verandering in Iran niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van de wereldwijde strijd tegen terreur en de universele oproep tot gerechtigheid, democratie en eerbiediging van mensenrechten.

Achteraf bleek dat IsraŽl, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland gezamenlijk een terreuraanslag van het Iraanse regime op deze bijeenkomst van Iraanse dissidenten in Parijs verijdeld hadden. Als de aanslag gelukt was, zou deze volgens VTM NIEUWS honderden slachtoffers gemaakt kunnen hebben.
In Nederland heeft de Iraanse geheime dienst (MOIS) vier aanslagen met dodelijke afloop gepleegd:
In 1991 liquideerde de Iraanse geheime dienst het vierjarig zoontje van Ladan Pardeshenas door hem van de vierde verdieping van een gebouw naar beneden te gooien.
In 2013 liquideerde de Iraanse geheime dienst in Oisterwijk de christelijke Iraanse asielzoeker Mostafa Talaie.
In 2015 liquideerde de Iraanse geheime dienst in Almere de IraniŽr Ali Motamed.
In 2017 liquideerde de Iraanse geheime dienst in Den Haag de IraniŽr Ahmad Mola Nissi.
In andere Europese landen zijn door de Iraanse geheime dienst eveneens aanslagen met dodelijke afloop gepleegd:

Iraanse ambassades zijn vaak betrokken bij aanslagen door de Iraanse geheime dienst. Dat is in Nederland niet anders. Op 30 november 2011 schreef Afshin Ellian op zijn blog: ďZet vandaag nog de Iraanse ambassadeur Den Haag uit. Weer dat nest van terrorisme en antisemitisme uit onze regeringsstad!Ē Als aan zijn oproep gehoor was gegeven, waren in Nederland wellicht drie doden minder te betreuren geweest. De Iraanse geheime dienst maakt in Nederland tegenwoordig gebruik van criminelen om de liquidaties uit te voeren.

De verijdelde aanslag op de massabijeenkomst van het Iraanse Verzet is slechts een van de manieren waarop de Iraanse geheime dienst het Iraanse Verzet dwarsboomt. In het jaarverslag over 2011 schreef de AIVD op pagina 23: ďIn 2011 heeft de AIVD geconstateerd dat de Iraanse inlichtingendiensten onverminderd actief zijn in hun lobby tegen de oppositiebeweging Mujahedin-e-Khalq (MKO) in Nederland. De Iraanse inlichtingendiensten coŲrdineren de aansturing en de financiering waarmee zowel de media als ook verschillende politici en bestuurders worden benaderd om de MKO in een kwaad daglicht te stellen.Ē De Iraanse geheime dienst is in Nederland al zo'n twintig jaar bezig om het Iraanse Verzet in een kwaad daglicht te stellen. Voor beÔnvloeding van de publieke opinie werd onder meer gebruik gemaakt van media als de NRC (Carolien Roelants), Trouw (Judit Neurink) en Vrij Nederland (Tomas Vanheste en Harm Ede Botje). Sinds kort kan ook joods.nl aan dit rijtje worden toegevoegd. De redactie schreef naar aanleiding van de toespraak van Ad Melkert op de bijeenkomst van het Iraanse Verzet een artikel dat hoofdzakelijk een aaneenrijging van lasterlijke aantijgingen is. Ad Melkert sprak voor het eerst in 2014 op een bijeenkomst van het Iraanse Verzet. Dat was drie jaar nadat bekende joodse persoonlijkheden Elie Wiesel en Alan Dershowitz op bijeenkomsten van het Iraanse Verzet een toespraak hielden:

Volgens Alan Dershowitz staat zwijgen gelijk aan medeplichtigheid en hij verwees naar de volgende tekst uit het bijbelboek Spreuken:

Red hen die opgepakt zijn om te sterven,
wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat.
Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten,
zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken?
Hij Die uw ziel gadeslaat, zal HŪj het niet weten?
Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.
(Spreuken 24:11-12)

Als zwijgen medeplichtigheid is, wat moet laster dan wel niet zijn?