Saeed Abedini ontmoette in de gevangenis activisten voor vrijheid en mensenrechten

Door pastor Saeed Abedini

Washington Times, 13 juli 2016.

Ik groet het verzet en de vrijheid.

Ik groet mijn dierbare vrienden en uw geweldige en prachtige enthousiasme.

Mijn aanwezigheid hier laat zien dat alle verzet zegevierend en standvastig is, amen.

Ik ben blij dat wij vandaag een toekomst voor Iran, een vrije en glorieuze toekomst, kunnen vieren. Het is nog niet zover, maar ik ben hoopvol dat we op dit ogenblik met het vieren van deze gelukkige toekomst kunnen beginnen.

Ik herinner me de momenten die ik doorbracht met mijn dierbare vrienden van de PMOI en van andere politieke groeperingen, en om hier te zijn en de stem te zijn van deze politieke gevangenen, zij die in ons cellenblok waren, activisten voor vrouwenrechten, kinderrechten en arbeidersrechten, politieke gevangenen en gewetensgevangenen, Soennieten, derwisjen en homoseksuelen. Het is interessant dat alle verschillende groepen van Iran in de gevangenis vertegenwoordigd waren.

Ik heb hoop dat de dag komt waarop de mensen van Iran hun eigen leiders zullen kunnen kiezen; het Iraanse volk heeft het recht om in vrijheid te leven.

Ik ga terug naar de welsprekende woorden van Maryam Rajavi die ze vandaag uitsprak, en ik heb er echt van genoten, toen ze zei dat wij de vrijheid zullen bereiken, zelfs als dat betekent dat die uit de bek van de draak moet wordt geplukt.

Uittreksel van opmerkingen tijdens de Vrij Iran bijeenkomst.