Chronologie

Oude Testament

10 belangrijke vragen voor creationisten
Schepping en evolutie
Zondvloed
Chronologie van Genesis en Exodus
Radiometrische dateringen omrekenen naar de Bijbelse tijdlijn: Wanneer was de zondvloed en wanneer de spraakverwarring?
Calculator: radiometrische tijd omrekenen naar Bijbelse tijd en andersom
Beoordeling van het ijstijdmodel van Hans Hoogerduijn
Het verblijf van het volk IsraŽl in Egypte
Wanneer leefde Job en waren er toen ook dinosaurussen?
Wie was farao Sisak en wanneer werden de Amarna-brieven geschreven?
Wat gebeurde er in 763 v.Chr.?
De datering van koning Hizkia

Nieuwe Testament

Was de evangelist Lucas een slecht historicus?
Hoe oud was Maria toen Jezus werd geboren?
In welk jaar werd Jezus gekruisigd?
Datering van de brieven van Paulus
Datering Openbaring