De structuur van Genesis

 1. Betrouwbaarheid 1:1-6:8
  1. Betrouwbaarheid 1:1-2:3
  2. Gerechtigheid 2:4-25
  3. Kern 3
  4. Recht 4
  5. Trouw 5:1-6:8
 2. Gerechtigheid 6:9-11:9
  1. Betrouwbaarheid 6:9-22
  2. Gerechtigheid 7:1-8:19
  3. Kern 8:20-9:29
  4. Recht 10
  5. Trouw 11:1-9
 3. Kern 11:10-25:11
  1. Betrouwbaarheid 11:10-26
  2. Gerechtigheid 11:27-12:9
  3. Kern 12:10-20:18
   1. Betrouwbaarheid 12:10-20
   2. Gerechtigheid 13-14
   3. Kern 15
   4. Recht 16-19
   5. Trouw 20
  4. Recht 21-22
  5. Trouw 23:1-25:11
 4. Recht 25:12-35:19
  1. Betrouwbaarheid 25:12-18
  2. Gerechtigheid 25:19-34
  3. Kern 26:1-33
  4. Recht 26:34-28:9
  5. Trouw 28:10-35:29
   1. Betrouwbaarheid 28:10-22
   2. Gerechtigheid 29:1-32:1
   3. Kern 32:2-3
   4. Recht 32:4-33:17
   5. Trouw 33:18-35:29
 5. Trouw 36-50
  1. Betrouwbaarheid 36:1-37:1
  2. Gerechtigheid 37:2-36
  3. Kern 38
  4. Recht 39:1-47:26
   1. Betrouwbaarheid 39
   2. Gerechtigheid 40
   3. Kern 41
   4. Recht 42:1-47:12
   5. Trouw 47:13-26
  5. Trouw 47:27-50:26