De scheppingsleer als fundament van de mensenrechten

In 2007 sprak de Raad van Europa in een rapport uit dat de scheppingsleer een bedreiging voor de mensenrechten vormt. Als je gelooft dat het heelal nog geen 8000 jaar geleden geschapen is, ben je dan een gevaar voor de mensenrechten?

Mensen zijn door de schepping met elkaar verbonden: "We hebben ... allemaal hetzelfde bruine basispigment en we behoren tot één ras – het menselijk ras – dat afstamt van Adam. ... De term “ras” wordt vaak gebruikt om mensen in te delen op basis van vrijwel uitsluitend uiterlijke kenmerken. Volgens evolutionistische ideeën stammen deze zogenaamde rassen af van verschillende voorouders, gescheiden door plaats en tijd. Uitgaande van de bijbelse geschiedenis is de term ras echter onjuist. We zijn allemaal één ras (“één bloed” in Handelingen 17:26), het menselijk ras, afstammelingen van twee voorouders, Adam en Eva." (Georgia Purdom, Basisprincipe 8: Eén ras)

In 2004 benadrukte Maryam Rajavi op een internationale conferentie van parlementariërs en juristen dat door de schepping alle mensen familie van elkaar zijn en dat dit een fundamentele pijler van de mensenrechten is. Zij citeerde daarbij de beroemde Perzische dichter Sa'di:

Of one body are human beings,
of one gem are they in creation.
As one limb endures pain,
other limbs do not rest idly.

De ontvangsthal van de VN in New York bevat deze dichtregels van Sa'di ook, maar dan in de vertaling van Iraj Bashiri:

Of one essence is the human race,
thusly has creation put the base.
One limb impacted is sufficient,
for all others to feel the mace.

Het oorspronkelijke gedicht van Sa'di is echter twee regels langer en luidt in nog een andere vertaling:

Human beings are members of a whole,
In creation of one essence and soul.
If one member is afflicted with pain,
Other members uneasy will remain.
If you have no sympathy for human pain,
The name of human you cannot retain.

Op 26 december 2019 riepen demonstranten in Karaj in Iran: "Our pain is your pain! People, join our ranks!" Dit is een directe verwijzing naar het gedicht van Sa'di: "As one limb endures pain, other limbs do not rest idly." Het herinnert mij aan de oproep die ik in januari 2010 aan president Obama deed: "You should do more to side with the Iranian people. Their struggle must be our struggle. And according to the great Iranian poet Sa'di their pain is also our pain ... We can admire the bravery of the protesting Iranians and at the same time look the other way and rest idly. But if we feel their pain, we will do everything we can to help them. That is what I ask you: help the Iranian people who suffer so much."

De Tweede Wereldoorlog laat zien tot welke gruwelen het loslaten van de scheppingsleer kan leiden. Met een beroep op de door de kerken geaccepteerde theïstische evolutie verdedigde Adolf Eichmann de huiveringwekkende massamoorden op de Joden: "Beide kerken in Duitsland, de Katholieke en de Protestantse, geloven in theïstische evolutie. Beiden geloven dat Gods methode van schepping was om de gehandicapten en de minder geschikten uit te wissen. En omdat de Joden minder geschikt waren dan onze mensen, heb ik slechts God geholpen met zijn methodes. Ik was slechts een katalysator voor Gods manier van doen. En wanneer ik God ontmoet, zal ik dit tegen Hem zeggen." (Hennie Mouton, Schepping & Evolutie - onverzoenbaar!)

Albert Welleweerd, december 2019